? Potřebujete poradit?

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Prodávajícím (Silver Deluxe s.r.o., se sídlem Sládkova 372/8, 702 00  Ostrava, IČ 05348242, Česká republika) a Kupujícím.

Veškerá práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Objednávka

Objednávku lze provést prostřednictvím internetového obchodu, emailem nebo telefonicky. Nejdéle do 16 hodin po přijetí objednávky obdrží kupující  potvrzení přijetí objednávky emailem. V objednávce bude potvrzena konečná cena včetně případného poštovného.
U některých objednávek, zpravidla přesahujících částku 100.000 Kč, je možné, že prodávající bude vyžadovat objednávku také v písemné podobě.

Platba

Kupující uhradí kupní cenu buď před odesláním zboží prodávajícím na jeho bankovní účet, případně dobírkou. Dobírkou je možné uhradit objednávky do 30.000 Kč. Při dodání zboží nad 500.000 Kč na sjednanou adresu probíhá platba v bankovním ústavu (Komerční banka, Česká spořitelna) zároveň s předáním zboží.

Dodání zboží

Objednané zboží zasílá prodávající zpravidla českou poštou. Cena poštovného je stanovena v potvrzení objednávky a je shodná s kalkulací uvedenou na internetových stránkách prodávajícího. Všechny zásilky prodávající pojišťuje pro případ jejich poškození nebo ztráty.

V případě objednávek nad 100.000 Kč je možné osobní převzetí v Ostravě. Překročí-li objednávka nebo souhrn dosud nevyřízených objednávek kupujícího částku 500.000 Kč, prodávající mu dle dohody doručí zboží na sjednanou adresu na své náklady.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je 2-5 pracovních dní po přijetí platby, případně 2-7 dní po přijetí objednávky při platbě dobírkou. U objednávek většího rozsahu je možné, že dodací lhůta bude prodloužena. O této skutečnosti bude prodávající informovat kupujícího současně se zasláním potvrzení objednávky.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy možné není. Dle § 53 odst. 8 písm. b) občanského zákoníku, spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Záruka

Na všechno zboží se vztahuje zákonná záruka.  Záruka se ovšem nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním zboží a na nedostatky v ražbě a povrchu.

Reklamace

Reklamace bude vyřízena po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího v co nejkratší lhůtě.

Veškerá práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem.